środa, 19 września 2018. Imieniny Januarego, Konstancji, Leopolda

W policyjnych statystykach: ilość przestępstw spada

2013-07-12 12:00:35 (ost. akt: 2013-07-12 12:04:53)

Policyjne dane wykazują, że w porównaniu z rokiem ubiegłym zmalała liczba osób, które weszły w konflikt z prawem.

W policyjnych statystykach: ilość przestępstw spada

Autor zdjęcia: Arch.KWP w Radomiu


W pierwszym półroczu 2013 r. w garnizonie mazowieckim wszczęto 24139 postępowań dotyczących przestępstw. Jest to o 318 spraw mniej niż w okresie styczeń – czerwiec 2012 r. Wykrywalność przestępstw ogółem wyniosła 76,6% .

Zmniejszyła się liczba przestępstw kryminalnych o 1,8%. Wszczęto o 270 postępowań mniej (w pierwszym półroczu 2013 – 14688 postępowań, analogiczny okres 2012 r. – 14958 postępowań). Wykrywalność wynosi tutaj 65,2%.

Bardzo znaczący spadek przestępstw, bo o aż 10,9% (tj.1037 postępowań mniej), nastąpił w 7 najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa kategoriach. Policjanci wszczęli 8465 postępowań (w ubiegłym roku – 9502). Wykrywalność tych przestępstw to 51,9%.
W grupie tych 7 kategorii przestępstw znajdują się:
- kradzież cudzej rzeczy – 3878 wszczętych postępowań (w 2012 – 4227) – wykrywalność 48,2%,
- kradzież z włamaniem – 2445 wszczętych postępowań (w 2012 – 2935) – wykrywalność 44,1%,
- kradzież samochodu – 212 wszczętych postępowań (w 2012 – 238) – wykrywalność 42,5%,
- rozbój – 235 wszczętych postępowań (w 2012 – 271) – wykrywalność 89,9%,
- bójka lub pobicie – 254 wszczętych postępowań (w 2012 – 271) – wykrywalność 84,9%,
- uszczerbek na zdrowiu – 407 wszczętych postępowań (w 2012 – 335) – wykrywalność 91,4%,
- uszkodzenie rzeczy – 1246 wszczętych postępowań (w 2012 – 1423) – wykrywalność 38,9%.

W kategorii przestępstw gospodarczych (w tym korupcyjne) wszczęto 2123 postępowań czyli o 137 więcej niż w analogicznym okresie roku 2012. Wykrywalność tych przestępstw wyniosła 91,6%. Duża aktywność mazowieckiej Policji w ujawnianiu i ściganiu przestępstw gospodarczych przełożyła się bezpośrednio na liczbę ujawnionych i wszczętych postępowań przygotowawczych.

To samo dotyczy przestępczości narkotykowej – w I półroczu 2013 roku wszczęto 360 postępowań, w wyniku których stwierdzono 1643 czyny przestępcze (w 2012 – 322 wszczętych postępowań). Wykrywalność wyniosła 97,4%.

Przestępczość narkotykowa oraz gospodarcza to obszary działania organów ścigania, w których wzrost ujawnionych zdarzeń jest pochodną aktywności w działaniu. Im częściej Policja ujawnia takie przypadki i wszczyna postępowania karne, tym ogólna liczba tych przestępstw jest większa.


W garnizonie mazowieckim w I półroczu 2013 roku nastąpiła poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w porównaniu do okresu styczeń – czerwiec 2012. Wydarzyło się 1049 wypadków (o 75 mniej niż w 2012). Najbardziej istotne jest to, że na naszych drogach zginęło aż o 44 osób mniej (2013 -141 zabitych, w 2012 – 185). Rannych zostało 1334 osoby (w 2012 – 1353). Policja odnotowała 9504 kolizje (w 2012 – 9544)

W podsumowaniach stanu bezpieczeństwa oraz pracy Policji nie można nie wskazać ocen społecznych. Z najnowszego badania dotyczącego oceny instytucji publicznych przedstawionego przez Komendę Główną Policji, zrealizowanego przez Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że 89% Polaków czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania./Zespół prasowy KWP zs. w Radomiu

Komentarze (0)

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB