Sobota, 20 października 2018. Imieniny Ireny, Kleopatry, Witalisa

Ile w rzeczywistości kosztuje ubezpieczenie na życie?

2014-04-03 14:44:14 (ost. akt: 2014-04-10 11:34:37)

W reklamach i materiałach promocyjnych towarzystwa ubezpieczeniowe proponują potencjalnym klientom tanie ubezpieczenia na życie z bardzo niską składką miesięczną czy roczną. Klient musi zdawać sobie sprawę z tego, że niski koszt ubezpieczenia ogranicza najczęściej w dużym stopniu wysokość sumy ubezpieczeniowej czy zakres ochrony świadczonej przez firmę ubezpieczeniową.

Ile w rzeczywistości kosztuje ubezpieczenie na życie?
Ile warte jest życie?

Na takie pytanie nie ma dobrej odpowiedzi. W większości towarzystw ubezpieczeniowych, oferujących ubezpieczenia na życie, wysokość składek i tryb ich zapłaty ustalane są indywidualnie z klientem chcącym zawrzeć umowę ubezpieczeniową.

Kalkulacji składki dokonuje doradca ubezpieczeniowy, biorąc pod uwagę między innymi takie kwestie, jak:


pożądaną i oczekiwaną przez ubezpieczającego sumę ubezpieczenia na życie,

częstotliwości opłacania składek,

okresu trwania umowy ubezpieczeniowej,

indywidualnych czynników dotyczących potencjalnego klienta, m.in. jego wieku, stanu zdrowia czy wykonywanej pracy i stylu życia oraz płci.


Jeśli firma ubezpieczeniowa uzależnia koszty ubezpieczenia na życie od stanu zdrowia osoby ubezpieczonej, powinna zlecić na swój koszt badania wstępne klienta i na tej podstawie podjąć decyzję, czy go ubezpieczy na życie i jakie koszty będzie pociągało za sobą takie ubezpieczenie.

Wysokość składki zmienna w czasie

W większości firm ubezpieczeniowych działających w Polsce, w tym w firmie Signal Iduna oferującej m.in. ubezpieczenie na życie, składka na ubezpieczenie tego rodzaju ulega zmianom w czasie, ale wyłącznie za zgodą ubezpieczonego. Składka podlega indeksacji, co oznacza, że zgodnie z przyjętym wskaźnikiem wzrasta zarówno suma ubezpieczenia na życie, jak i składka opłacana przez klienta na to ubezpieczenie. Indeksacja jest konieczna, ponieważ pozwala na urealnienie wartości polisy. Dzięki niej bliscy klienta, uposażeni w umowie ubezpieczeniowej, po jego śmierci otrzymają sumę ubezpieczeniową o założonej przez klienta wartości w danym czasie.

Materiał zewnętrzny