Piątek, 16 listopada 2018. Imieniny Edmunda, Marii, Marka

Leasing może być pomocny przy finansowaniu własnej działalności!

2014-04-18 12:56:54 (ost. akt: 2014-04-22 14:53:03)

Największym problemem przy otwieraniu własnej działalności gospodarczej, czy podejmowaniu się inwestowania w jej rozwój, zwykle jest konieczność zdobycia odpowiednich środków finansowych na ten cel. Jednym ze sposobów zewnętrznego finansowania własnej działalności może być skorzystanie z oferty leasingowej. Na czym polega leasing?

Leasing może być pomocny przy finansowaniu własnej działalności!
Umowa leasingu


Według Kodeksu Cywilnego leasing jest umową cywilnoprawną, na mocy której można pozyskać finansowanie inwestycji. Art. 709Kodeksu cywilnego stanowi, że „przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywającego na warunkach określonych w tej umowie, i oddać tę rzecz korzystającemu do używania, albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu, w uzgodnionych ratach, wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie, lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego”. Stronami umowy leasingowej są leasingodawca, czyli finansujący, i leasingobiorca, czyli korzystający, zawierający ze sobą umowę leasingu. Konieczne jest jej zawarcie na piśmie, pod rygorem nieważności. Leasingobiorca zyskuje w ramach leasingu rzecz oddaną w używanie, a leasingodawca raty leasingowe opłacane przez korzystającego.Korzystna forma finansowania działalnościLeasing w wielu przypadkach będzie dla przedsiębiorcy pod wieloma względami korzystny. Dzięki umowie leasingowej można, przy zachowaniu minimum formalności, pozyskać finansowanie zewnętrzne. Zwykle leasing znajduje zastosowanie przy powiększaniu taboru samochodowego w firmie, choć w leasing równie dobrze można wziąć maszyny produkcyjne czy budowlane, jak i inne urządzenia, a nawet budynki. Jednocześnie leasingobiorca nie angażuje w inwestycję we własną działalność gospodarczą posiadanego kapitału. Może zoptymalizować obciążenia podatkowe oraz zyskać możliwość rozliczenia podatku VAT z tytułu nabycia środka trwałego w ramach umowy leasingowej.Leasing często może być formą finansowania działalności gospodarczej tańszą niż korzystanie np. z kredytu bankowego. Znacznie łatwiej jest też uzyskać leasing niż kredyt, bowiem najczęściej nie wymaga on ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń czy wnoszenia wkładu własnego, koniecznego w systemie bankowym. Firmy leasingowe mogą też wykazywać większą skłonność do angażowania się w finansowanie dopiero powstających firm. Wiele banków odmówi natomiast udzielenia kredytu na zakup np. samochodu czy wyposażenia firmy młodemu przedsiębiorcy, który nie może wykazać co najmniej kilkumiesięcznego stażu rynkowego.

Materiał zewnętrzny