O tym, że warto inwestować w marketing, wie chyba każdy przedsiębiorca. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że wdrożone przez specjalistów strategie warto weryfikować pod kątem efektywności. Jak mierzyć skuteczność Google Ads? Zobacz, z jakich technik możesz skorzystać.

Kiedy można twierdzić, że kampania jest skuteczna?

Powody, dla których kupuje się reklamy PPC, mogą być różne. Czasami chodzi o poprawienie rozpoznawalności marki, innym razem o ocieplenie jej wizerunku, a najczęściej o poprawę sprzedaży i wyników finansowych. Skuteczne kampanie są wtedy, kiedy koszt poniesionej inwestycji jest mniejszy od korzyści, jakie dają starania marketerów. Żeby to ustalić, możesz skorzystać z kilku technik badawczych.

ROI – zwrot z inwestycji w Google Ads

Ten współczynnik mierzy rentowność Google Ads, czyli pomaga określić, w jakim stopniu wydatek na marketing przełożył się na zysk, a tym samym ustalić, czy gra była warta świeczki. Żeby wyliczyć ROI, należy podzielić zysk netto przez koszty wyprodukowania artykułu oraz reklamy (ale też podatku, obsługi klienta itp.), a wynik pomnożyć przez 100%. Dla przykładu, jeżeli firma zarobiła 500 zł na produkcie, a jego wytworzenie i wypromowanie kosztowało 250 zł, to współczynnik ROI wyniesie 200%. 

ROAS – skuteczność kampanii

Kolejnym sposobem mierzenia tego, czy wdrożone kampanie PPC są efektywne, jest wyliczenie wyniku ROAS, czyli zwrotów z nakładów na samą reklamę. Technika ta analizuje przychód w stosunku do budżetu poniesionego wyłącznie na marketing (pomnożony przez 100%).

ERS – zobacz, ile z zarobionej złotówki wydałeś na reklamę

Współczynnik ERS służy do wyliczenia, jaką część wygenerowanej złotówki stanowiły wydatki na Google Ads. Jeżeli ERS jest równe 30%, oznacza to, że w 1 zł przychodu znajduje się 30 gr kosztów marketingowych. Działa tu zasada, wedle której, im niższy współczynnik, tym korzystniejsza sytuacja dla przedsiębiorstwa.

Skuteczne kampanie = bieżące monitorowanie wyników

Reklamy typu PPC wymagają stałej kontroli. Żeby przeprowadzić skuteczne kampanie, należy edytować ich przebieg, by dopasowywać formę do nowych okoliczności. Konieczne jest monitorowanie wyników, sprawdzanie, czy działania przekładają się np. na wzrost odwiedzin strony. Równie istotne jest analizowanie, czy wdrożone strategie zwracają się, a zyski są większe od kosztów.

Kampanie PPC warte inwestycji

Zdecydowanie warto inwestować w kampanie PPC. Jeżeli są właściwie zaprojektowane i marketer reaguje na wszelkie zastoje i wprowadza zmiany do stosowanych technik, promowana firma wiele zyska. Dobrą praktyką jest mierzenie skuteczności reklam i ocenianie, jakie realne korzyści dają ponoszone inwestycje.