Przedsiębiorcy podróżujący w celach biznesowych do innych krajów i dokonujący tam zakupów mogą starać się odzyskać zapłacony podatek od towarów i usług. Mowa głównie o kosztach paliwa i zakwaterowania, opłatach na autostradach czy biletach wstępu na targi oraz wystawy. Czy Twoja firma może ubiegać się o zwrot? Gdzie i w jakim terminie złożyć wniosek? Sprawdź teraz!

Kto może odzyskać VAT zapłacony w krajach UE?

O stosowny zwrot mogą ubiegać się przedsiębiorcy zgłoszeni do urzędu jako podatnicy VAT. Firma nie może prowadzić wyłącznie sprzedaży zwolnionej oraz działać na terenie kraju, w którym doszło do zakupów. Oczywiście w rozliczeniu można uwzględnić tylko faktury VAT powiązane z PKD prowadzonego podmiotu. 

Zgodnie z informacjami podanymi na rządowej stronie gov.pl o zwrot VAT z zagranicy można starać się w przypadku:

  • „nabycia paliwa,
  • wynajmu środków transportu,
  • opłat drogowych i innych związanych z użytkowaniem dróg,
  • kosztów podróży (opłaty za taksówki, transport publiczny),
  • kosztów zakwaterowania,
  • kosztów żywności, napojów i usług restauracyjnych,
  • opłat za wstęp na targi i wystawy,
  • wydatków na artykuły luksusowe, rozrywkowe i reprezentacyjne”.

Jak ubiegać się o zwrot VAT z zagranicy?

W Polsce obowiązuje procedura VAT-REFUND, w ramach której przedsiębiorcy mogą odzyskać zagraniczny podatek VAT. W tym celu należy złożyć elektronicznie formularz VAT-REF przez system e-Deklaracje. Niektóre państwa UE mogą wymagać, aby do wniosku dołączyć faktury. Termin składania dokumentu to 30 września. Z kolei informacja o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku jest wysyłana do wnioskodawcy w ciągu 4-8 miesięcy.

Procedura zwrotu zagranicznego VAT-u — samodzielnie czy z biurem rozliczeniowym?

Obecnie formularze dotyczące uzyskania zwrotu zapłaconego VAT-u można składać przez internet, więc mogłoby się wydawać, że cały proces jest prosty i szybki. Nic bardziej mylnego. Bez znajomości przepisów obowiązujących zarówno w Polsce, jak i zagranicznym kraju sporządzenie dokumentu jest wręcz niemożliwe. Dlatego też najlepiej, aby przygotowaniem wniosku zajęło się biuro rozliczeń zagranicznych .