Polscy przedsiębiorcy dokonują częstych zakupów w krajach członkowskich UE. Sporo wydatków jest objętych podatkiem od towarów i usług. Właściciele firm mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT, pod warunkiem spełnienia warunków, które zostały szczegółowo określone w dyrektywie 2008/9/WE dnia 12 lutego 2008 r.. Sprawdź, jak wygląda procedura odzyskania VAT.

Zwrot VAT z zagranicy — komu przysługuje?

Możliwość uzyskania zapłaconego podatku od towaru i usług (zarówno na terenie UE, jak i poza jej granicami) dotyczy przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce, które są zgłoszone jako płatnicy VAT. Co ważne, właściciele firm nie mogą dokonywać samych transakcji zwolnionych od podatku VAT. Kolejnym warunkiem jest brak zamieszkania czy zameldowania oraz prowadzenia działalności w państwie, w którym doszło do firmowych wydatków. Zwrot VAT z zagranicy następuje po złożeniu odpowiedniego wniosku (wyłącznie w formie elektronicznej) w terminie do 30 września (państwa członkowskie UE) lub 30 czerwca (kraje spoza UE).

Jakie firmowe wydatki są uwzględniane w rozliczeniu VAT?

Należy również wspomnieć, że odliczeniu podlegają wszelkie koszty, które zostały udokumentowane fakturami czy dokumentami celnymi. Oczywiście mowa wyłącznie o wydatkach powiązanych z prowadzoną działalnością (zgodnie z PKD), dotyczących m.in. 

  • podróży (wynajem samochodu, bilety lotnicze, paliwo, opłaty drogowe), wyżywienia oraz zakwaterowania,
  • biletów wstępu na targi, pokazy, wystawy czy szkolenia,
  • zakupów artykułów luksusowych, reprezentacyjnych i rozrywkowych.

Szczegółowa lista wszystkich towarów i usług objętych podatkiem VAT, który można odzyskać, została udostępniona w serwisie gov.pl. 

Zwrot VAT z zagranicy — samodzielnie czy z biurem?

Mimo iż na rządowej stronie przedstawiono procedurę składania elektronicznego wniosku, to wiele osób popełnia błędy, przez co cały proces znacznie się wydłuża (łącznie z przelewem należnego do zwrotu VAT-u). Warto więc przemyśleć współpracę ze specjalistami. Biuro rozliczeń zagranicznych zadba o złożenie w terminie poprawnie wypełnionych dokumentów.